top of page
Ara

Borsa Terimler Sözlüğü | 2 - Onur Erkan Yıldız

 1. Borsa İstanbul (BIST): Türkiye'nin ana borsa platformu olarak işlem gören ve Türk hisse senetleri, tahviller ve türev ürünlerin alınıp satıldığı finansal piyasa.

 2. Hisse Senedi: Bir şirketin sahipliğini temsil eden, hissedarlarına kazanç payı ve oy hakkı sağlayan finansal enstrüman.

 3. Tahvil: Şirketler veya devletler tarafından borç almak için çıkarılan ve faiz ödemesi yapmayı taahhüt eden finansal araç.

 4. Endeks: Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinin performansını ölçen, genellikle temsil eden ve takip eden endeksler. (Örnek: BIST 100)

 5. Piyasa Değeri: Bir şirketin tüm hisse senetlerinin fiyatı ile çarpılması sonucu elde edilen toplam değer.

 6. İşlem Hacmi: Belirli bir zaman diliminde gerçekleşen toplam işlem sayısı ve değeri.

 7. Emir: Bir yatırımcının belirli bir fiyattan veya daha iyi bir fiyattan hisse senedi veya diğer finansal araçları almak veya satmak için verdiği talimat.

 8. Borsa İşlem Saatleri: Borsa İstanbul'da resmi işlem saatleri; açılış seansı, sürekli işlem seansı ve kapanış seansı olmak üzere üç ayrı bölümü içerir.

 9. Volatilite: Fiyatların hızlı ve büyük dalgalanmalar gösterdiği piyasa koşulları.

 10. Lot: Hisse senetlerinin veya türev ürünlerin asgari işlem birimi.

 11. Stop-Loss Emri: Yatırımcının zararını sınırlamak amacıyla belirlediği bir fiyat seviyesinde hisse senedi satışı yapmak için verdiği emir.

 12. Yatırım Fonu: Bir grup yatırımcının bir araya gelerek portföylerini çeşitlendirmek ve profesyonel bir yönetici tarafından yönetilmek üzere bir araya getirdikleri fon.

 13. Aracı Kurum: Yatırımcıların hisse senetleri ve diğer finansal enstrümanları alıp satmalarına yardımcı olan finansal kuruluşlar.

 14. Marjinal Ticaret: Yatırımcıların kaldıraç kullanarak daha büyük pozisyonlar almasına izin veren bir ticaret stratejisi.

 15. İlk Halka Arz (IPO): Bir şirketin ilk kez halka açılması ve hisse senetlerini genel halka sunması.

 16. Likitasyon: Bir yatırımcının sahip olduğu finansal varlıkları nakde çevirme işlemi.

 17. P/E Oranı (Fiyat/Kazanç Oranı): Bir hisse senedinin mevcut fiyatının, hisse başına düşen karına bölünmesi ile hesaplanan oran.

 18. Hisseyi Yükseltmek: Bir şirketin hisselerini halka arz etmek için ek hisse senetleri çıkarması.

 19. Borsa Endeks Fonu (ETF): Borsa endekslerini takip eden ve yatırımcılara endeksin performansını yansıtan bir yatırım fonu.

 20. Risk Sermayesi: Girişim sermayesi veya özel sermaye yatırımı olarak da bilinir; yeni veya büyümekte olan şirketlere yapılan yatırımlar.

 21. Teknik Analiz: Fiyat hareketlerini ve ticaret hacmini inceleyerek gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışan analiz yöntemi.

 22. Temel Analiz: Şirketlerin finansal durumunu, yönetimini ve pazar koşullarını inceleyerek yatırım kararlarına yardımcı olan analiz yöntemi.

 23. Oy Hakları: Hisse senedi sahiplerinin şirket kararlarına katılma hakkı.

 24. İşlem Komisyonu: Aracı kuruma yapılan işlem ücreti.

 25. Borçlanma Araçları: Tahviller, bonolar gibi şirketlerin veya devletlerin borçlarını finanse etmek için kullandığı araçlar.

 26. Likit Piyasa: Hızlı alım satım işlemlerine uygun olan, düşük spread ve yüksek işlem hacmine sahip piyasa.

 27. Olasılıksal Dağılım: Belirli bir finansal sonucun olasılığını gösteren istatistiksel bir dağılım.

 28. Portföy Çeşitlendirmesi: Farklı varlık sınıflarına ve sektörlere yatırım yaparak riski azaltma stratejisi.

 29. Borsa İstanbul 30 (BIST 30): Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük 30 şirketi temsil eden endeks.

 30. Yatırım Stratejisi: Yatırımcının hedeflerine ulaşmak için takip ettiği belirli bir plan veya yöntem.

 31. Borsa Brokeri: Hisse senetleri ve diğer finansal enstrümanları alıp satan profesyonel bir aracı.

 32. Kapanış Fiyatı: Bir işlem gününün sonunda belirlenen son işlem fiyatı.

 33. Ürün Diversifikasyonu: Yatırım portföyünü çeşitli finansal enstrümanlarla doldurarak riski azaltma stratejisi.

 34. Borsa Riskleri: Piyasa riski, likidite riski, faiz oranı riski gibi borsa işlemleri sırasında karşılaşılabilecek riskler.

 35. Ticaret Stratejisi: Yatırımcının piyasa koşullarına uygun olarak alım satım yapmak için benimsediği belirli bir yaklaşım.

 36. Hisseyi Bölmek (Stock Split): Bir şirketin mevcut hisse senetlerini daha küçük birimlere bölmek, genellikle likiditeyi artırmak veya hisse senedi fiyatını düşürmek amacıyla yapılır.

 37. Yatırım Getirisi (ROI): Bir yatırımın karlılığını ölçmek için kullanılan oran, genellikle yatırımın başlangıç değeri ile son değeri arasındaki farkı yatırımın başlangıç değerine bölerek hesaplanır.

 38. Borsa İstanbul Alt Piyasaları: BIST Star, BIST Ana Pazar, BIST Yıldız, BIST Ana Mali ve BIST İkinci Ulusal Pazar gibi farklı borsa segmentleri.

 39. Leverage (Kaldıraç): Yatırımcının küçük bir sermaye ile daha büyük pozisyonlar açmasına izin veren finansal araçlar.

 40. Borsa Fiyat İndeksi: Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinin fiyatlarını ve performansını ölçmek için kullanılan bir endeks.

 41. Yatırım Portföyü: Bir yatırımcının sahip olduğu hisse senetleri, tahviller, gayrimenkuller ve diğer finansal varlıkların toplamı.

 42. Spekülasyon: Fiyat hareketlerini tahmin etmek ve kar elde etmek amacıyla belirli bir varlık üzerinde yapılan kısa vadeli ticaret.

 43. Sipariş Defteri: Bir hisse senedinin veya diğer finansal enstrümanların alış ve satış emirlerini içeren liste.

 44. Yatırım Stratejisi: Yatırımcının uzun vadeli veya kısa vadeli hedeflerine ulaşmak için izlediği plan ve taktikler.

 45. Yatırım Bankacılığı: Şirketlerin finansman ihtiyaçlarını karşılamak, birleşme ve satın almaları yönetmek gibi finansal hizmetler sunan bankacılık dalı.

 46. Dayanak Varlık: Bir türev ürünün değerini belirleyen varlık, genellikle bir hisse senedi, endeks veya emtia.

 47. Borsa Operasyonu: Borsa işlemlerini düzenleyen ve denetleyen kuruluşların faaliyetleri.

 48. Özsermaye: Bir şirketin sahiplerine ait olan varlıkların toplam değeri.

 49. Türev Ürünler: Vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyonlar ve swaplar gibi finansal enstrümanlar.

 50. Satış Açığı (Short Position): Bir yatırımcının hisse senedi veya diğer varlıkların fiyatının düşeceğini tahmin ederek bu varlıkları ödünç alıp satarak kar elde etme stratejisi.

 51. Borsa Yatırım Fonu (BIST ETF): Borsa İstanbul'da işlem gören ve endeksleri takip eden yatırım fonları.

 52. Takas ve Saklama Kuruluşu: Hisse senetlerinin ve diğer finansal enstrümanların işlem ve saklama işlemlerini yöneten kuruluş.

 53. Lot Büyüklüğü: Bir hisse senedinin veya türev ürünün asgari işlem miktarı.

 54. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VIOP): Borsa İstanbul'un vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işlem gördüğü platform.

 55. Ortalama Fiyat (Average Price): Belirli bir zaman diliminde gerçekleşen işlemlerin ağırlıklı ortalama fiyatı.

 56. Alım Satım Sinyali: Teknik analiz veya temel analiz kullanarak belirlenen bir varlığın alım veya satım için uygun olduğunu gösteren bir sinyal.

 57. İzahname: Bir şirketin halka arz öncesinde yatırımcılara sunduğu bilgi belgesi.

 58. Borsa Operatörü: Borsada işlem gören varlıkların işlem düzenini ve denetimini sağlayan kuruluş.

 59. Türev Piyasa: Vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyonlar ve swaplar gibi türev ürünlerin işlem gördüğü finansal piyasa.

 60. Günlük İşlem Limiti: Bir hisse senedinin fiyatının tek bir işlem günü içinde ne kadar artabileceğini veya düşebileceğini sınırlayan kural.

 61. Marj Çağrısı (Margin Call): Bir yatırımcının açık pozisyonlarının değeri, teminat hesabındaki marj miktarını aştığında aracı kurum tarafından yapılması istenen ek teminat çağrısı.

 62. Borsa Komitesi: Borsa işlemlerini düzenlemek ve denetlemek için oluşturulan komite veya kurul.

 63. Ticaret Hacmi: Belirli bir zaman diliminde gerçekleşen toplam işlem sayısı.

 64. Küresel Piyasa: Uluslararası yatırımcıların işlem yaptığı ve finansal varlıkların dünya çapında alınıp satıldığı pazarlar.

 65. Emir Türleri: Piyasada verilebilecek farklı emir türleri, örneğin piyasa emri, limit emri ve koşullu emir.

 66. Borsa Uzmanı: Finansal piyasa analizi ve önerileri sunan uzmanlar.

 67. Piyasa Manipülasyonu: Fiyatları yanıltmak veya yanıltıcı işlemler yaparak piyasa koşullarını etkileme girişimi.

 68. Liquidity Provider (LP): Bir finansal enstrümanın likiditesini sağlayan ve alıcılarla satıcılar arasında işlem yapma taahhüdü veren aracı kurum veya kişi.

 69. Piyasa Değerleme Fonu (ETF): Farklı varlıkları takip eden ve hisse senedi gibi işlem gören bir yatırım fonu.

 70. Yatırım Stratejisi: Yatırımcının uzun vadeli veya kısa vadeli hedeflere ulaşmak için izlediği plan ve taktikler.

 71. Borsa İstanbul Takas ve Saklama Bankası (Takasbank): Borsa işlemlerinin takasını ve saklamasını sağlayan resmi bir kuruluş.

 72. Güçlü Eller (Strong Hands): Büyük yatırımcılar veya kurumsal yatırımcılar olarak bilinen ve piyasada büyük işlemler yapan yatırımcılar.

 73. Nominal Değer: Bir tahvil veya bononun üzerinde yazılı olan ve vade sonunda ödenecek olan ana para miktarı.

 74. Stop-Limit Emri: Bir hisse senedi veya diğer varlığı belirli bir fiyatın altında satmak için verilen bir emir türü.

 75. Bağlantılı Kişi (Affiliate): Bir şirketin veya yatırım fonunun kontrolünü veya ortaklığını paylaşan kişi veya kuruluşlar.

 76. Kar Alma Emri: Bir yatırımcının belirlediği bir kar seviyesine ulaşıldığında pozisyonu kapatmak için verdiği emir.

 77. Hisse Geri Alım Programı: Bir şirketin kendi hisse senetlerini satın almak amacıyla piyasada işlem yapması.

 78. Borsa Fiyat Bandı: Bir hisse senedinin fiyatının belirli bir aralıkta kalmasına izin veren borsa kuralları.

 79. Yatırım Stratejisi: Yatırımcının piyasa koşullarına ve risk toleransına uygun olarak belirlediği bir plan.

 80. Piyasa Siparişi (Market Order): Bir hisse senedi veya diğer varlığın mevcut piyasa fiyatından hemen alınması veya satılması için verilen emir.

 81. İkinci El Piyasa (Secondary Market): Yatırımcıların daha önce ihraç edilen hisse senetlerini alıp sattığı piyasa.

 82. Kripto Para Borsası: Sanal para birimleri veya kripto paraların alınıp satıldığı çevrimiçi platformlar.

 83. Borsa Spekülatörü: Fiyat dalgalanmalarından kâr elde etmek amacıyla kısa vadeli işlemler yapan yatırımcılar.

 84. Yabancı Yatırımcı: Türkiye'de yerleşik olmayan ve yabancı bir ülkede yerleşik olan yatırımcılar.

 85. Borsa Gözetimi: Borsa işlemlerinin düzenlenmesi ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlama süreci.

 86. Fiyat/EPS Oranı (Price/Earnings Ratio - P/E Ratio): Bir hisse senedinin fiyatının hisse başına kazanç oranı ile bölünmesi sonucu elde edilen oran, yatırımcılara bir hissenin ne kadar değerli olduğunu gösterir.

 87. Vade Sonu: Bir tahvil veya bononun son ödeme tarihini ifade eder, bu tarihte ana para ve faiz ödemesi yapılır.

 88. Yatırım Danışmanı: Yatırımcılara yatırım stratejileri ve portföy yönetimi konularında tavsiyelerde bulunan profesyonel.

 89. Volatilite Endeksi (VIX): ABD'de S&P 500 endeksinin oynaklığını ölçen bir endeks, genellikle "Korku Endeksi" olarak da adlandırılır.

 90. Borsa Teminatı: Hisse senedi veya vadeli işlem sözleşmeleri gibi varlıkların işlem yapılabilmesi için gereken nakit veya teminat miktarı.

 91. Menkul Kıymetler Denetleme Kurulu (MKDK): Türkiye'de sermaye piyasalarını düzenleyen ve denetleyen kuruluş.

 92. Borsa Yatırım Fonları (BIST ETF): Borsa İstanbul'da işlem gören ve endeksleri takip eden yatırım fonları.

 93. Hisseyi İzleme (Watchlist): Bir yatırımcının takip etmek istediği hisse senetlerini veya finansal varlıkları listelemesi.

 94. Ters Repo (Reverse Repo): Bir yatırımcının bir finansal enstrümanı satarak ve daha sonra geri alarak kısa vadeli bir kredi sağladığı işlem.

 95. Temettü (Dividend): Bir şirketin kârının bir kısmının hisse senedi sahiplerine dağıtılması.

 96. Birleşme ve Devralma (M&A): Bir şirketin başka bir şirketi satın alması veya birleşmesi işlemi.

 97. Kar/Zarar Stop Emri (Trailing Stop Order): Bir yatırımcının kar elde etmek veya zararı sınırlamak amacıyla belirli bir fiyat seviyesine yaklaşırken stop-loss emri seviyesini otomatik olarak yukarı çektiği bir emir türü.

 98. Lot Miktarı: Bir hisse senedini veya türev ürünü almak veya satmak için gereken asgari miktar.

 99. Yatırım Saati: Borsa İstanbul'un her işlem günü için belirlediği işlem saatleri.

 100. Halka Arz (IPO): Bir şirketin hisse senetlerini halka açarak genel halka sunması.

 101. Kısa Pozisyon (Short Position): Bir yatırımcının bir finansal varlığın fiyatının düşeceğini tahmin ederek bu varlığı ödünç alıp satması işlemi.

 102. Nominal Değer (Face Value): Bir tahvil veya bononun üzerinde yazılı olan ve vade sonunda ödenecek olan ana para miktarı.

 103. Ticaret Sinyali (Trading Signal): Teknik analiz veya temel analiz kullanarak bir varlığın alım veya satım için uygun olduğunu gösteren bir sinyal.

 104. İlk Halka Arz (IPO): Bir şirketin ilk kez halka açılması ve hisse senetlerini genel halka sunması.

 105. Eşanlı Emir: Bir yatırımcının bir hisse senedini veya türev ürünü belirli bir fiyat seviyesine ulaştığında anında almak veya satmak için verdiği emir.

 106. İşlem Günü: Bir finansal piyasanın normal işlem gördüğü günler. Genellikle hafta içi günlerdir ve tatil günleri işlem günü olarak kabul edilmez.

 107. Portföy Yönetimi: Yatırımcının farklı varlıklardan oluşan bir portföyü yönetme ve dengeleme süreci, amaç genellikle riskleri azaltmak ve getiriyi artırmaktır.

 108. Hisse Senedi Sembolü: Bir şirketin hisse senetlerini belirlemek için kullanılan kısa bir sembol veya kod. Örneğin, "AAPL" Apple Inc.'in hisse senedi sembolüdür.

 109. Volatilite Ayarı (Volatility Adjustment): Bir finansal ürünün fiyatının dalgalanma seviyesine göre ayarlanması.

 110. Kapanış Fiyatı: Bir hisse senedinin işlem gününün sonunda belirlenen fiyatı.

 111. Sektör Riski: Belirli bir endüstrideki faktörlerden kaynaklanan risk, örneğin enerji sektörüne ait hisse senetlerinin petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara duyarlılığı.

 112. Yatırım Stratejisi: Yatırımcının uzun vadeli veya kısa vadeli hedeflere ulaşmak için belirlediği plan ve taktikler.

 113. Emisyon (Emission): Bir şirketin yeni hisse senetleri veya tahviller ihraç etmesi işlemi.

 114. Menkul Kıymetler Borsası (Stock Exchange): Hisse senetleri, tahviller ve diğer finansal araçların alınıp satıldığı organizasyonlar.

 115. Risk Yönetimi: Yatırımcının riskleri tanımlama, ölçme ve sınırlama süreci.

 116. Uzun Pozisyon (Long Position): Bir yatırımcının belirli bir finansal varlığı sahip olmak amacıyla alması işlemi.

 117. İçsel Değer (Intrinsic Value): Bir hisse senedinin gerçek değeri, hisse senedinin mevcut fiyatı ile kıyaslanabilir.

 118. Tüketici Fiyat Endeksi (CPI): Bir ülkenin tüketici enflasyonunu ölçmek için kullanılan bir endeks.

 119. Küresel Rezerv Para Birimi: Dünya genelinde ticaret ve uluslararası finansal işlemlerde yaygın olarak kullanılan bir para birimi, örnek olarak ABD Doları.

 120. Reel Getiri: Yatırımcının enflasyonun etkilerini hesaba katarak elde ettiği gerçek getiri.

 121. Serbest Piyasa Ekonomisi: Piyasa güçlerinin arz ve talebi belirlediği ekonomik bir sistem.

 122. Spekülatif Yatırım: Yüksek riskli yatırımları içeren ve kısa vadeli kar elde etme amacı güden yatırımlar.

 123. Borsa Aracısı: Hisse senetleri ve diğer finansal enstrümanları alıp satan profesyonel bir aracı.

 124. Özsermaye Piyasası: Hisse senetleri ve tahviller gibi finansal enstrümanların alınıp satıldığı pazar.

 125. Brüt Marj (Gross Margin): Bir şirketin gelirleri ile maliyetlerini karşılaştıran bir finansal oran, genellikle brüt kar marjı olarak da adlandırılır.

 126. Makroekonomi: Bir ülkenin genel ekonomik büyümesi, enflasyonu ve işsizlik oranları gibi büyük ölçekli ekonomik faktörleri inceleyen ekonomi dalı.

 127. Pozisyon Büyüklüğü (Position Size): Bir yatırımcının belirli bir varlık üzerindeki pozisyonunun büyüklüğü.

 128. Borsa Komisyoncusu (Stock Broker): Yatırımcıların hisse senetleri ve diğer finansal enstrümanları alıp satmalarına yardımcı olan finansal profesyonel.

 129. Hisse Senedi Getirisi: Bir hisse senedinin fiyat artışı ve temettü ödemeleri gibi yatırımcılara sağladığı getiri.

 130. Brüt Kar (Gross Profit): Bir şirketin gelirlerinden maliyetleri çıkardıktan sonra elde edilen kar miktarı.

 131. İşlem Saati: Bir finansal piyasanın açık olduğu saat aralığı. Genellikle bir işlem gününde belirli saatler arasında gerçekleşir.

 132. Kapanış Fiyatı: Bir varlığın bir işlem gününün sonunda belirlediği fiyat. Genellikle günün son işlem fiyatı olarak kabul edilir.

 133. Stop-Giriş Emri (Buy Stop Order): Bir yatırımcının bir varlığı belirli bir fiyat seviyesinin üzerinde almak için verdiği emir.

 134. Borsa Simgesi (Ticker Symbol): Bir şirketin hisse senetlerini tanımlamak için kullanılan kısa bir sembol veya kod. Örneğin, "AAPL" Apple Inc.'in hisse senedi simgesidir.

 135. Kurumsal İtibar: Bir şirketin kamusal algısı ve itibarı.

 136. Stop-Limit Emri (Stop-Limit Order): Bir yatırımcının bir varlığı belirli bir fiyat seviyesine düştüğünde almak veya satmak için verdiği emir. Ancak bu emir, belirli bir fiyat seviyesine düştüğünde bir limit emrine dönüşür.

 137. Borsa Fiyat Bandı: Bir varlığın fiyatının belirli bir aralıkta kalmasına izin veren borsa kuralları.

 138. Piyasa Değeri Ağırlıklı Endeks (Market-Cap Weighted Index): Bir endeksin bileşenlerinin piyasa değerlerine göre ağırlıklandırıldığı bir endeks türü. Bu, büyük şirketlerin endeksin performansına daha fazla etkisi olduğu anlamına gelir.

 139. İşlem Ücreti (Transaction Fee): Bir finansal işlem yapılırken alınan ücret, genellikle alım-satım işleminin maliyetini yükseltir.

 140. Sermaye Artırımı (Capital Increase): Bir şirketin hisse senedi sayısını artırarak yeni sermaye toplama işlemi.

 141. Türev Ürünler Piyasası (Derivatives Market): Vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyonlar ve swaplar gibi türev ürünlerin işlem gördüğü finansal piyasa.

 142. Zarar Kes Emri (Stop-Loss Order): Bir yatırımcının belirlediği bir zarar seviyesine ulaşıldığında pozisyonunu otomatik olarak kapatmak için verdiği emir.

 143. Devalüasyon: Bir para biriminin değer kaybetmesi, yani bir birimin daha az değerli hale gelmesi.

 144. Takas Tarihi (Settlement Date): Bir finansal işlemin tamamlanma veya yerine getirme tarihi. Genellikle işlem tarihinden sonraki birkaç iş günüdür.

 145. Hisse Başına Kar (Earnings Per Share - EPS): Bir şirketin kazancının hisse senedi sayısına bölünmesi sonucu elde edilen oran. Yatırımcılara her bir hisse senedi için düşen karı gösterir.

 146. Piyasa Siparişi (Market Order): Bir varlığın mevcut piyasa fiyatından hemen alınması veya satılması için verilen emir.

 147. Yatırım Fonu (Mutual Fund): Yatırımcıların bir araya gelerek bir portföyü paylaştığı ve profesyonel bir yönetici tarafından yönetilen bir yatırım aracı.

 148. Stop-Limit Satış Emri (Sell Stop-Limit Order): Bir yatırımcının bir varlığın fiyatı belirli bir seviyeye düştüğünde satılması için verdiği emir.

 149. Piyasa Yapıcısı (Market Maker): Bir finansal piyasa aracı kurumu veya birey, belirli bir varlığın alım-satımını kolaylaştırır ve likidite sağlar.

 150. Brüt Kar Marjı (Gross Profit Margin): Bir şirketin brüt karının, gelirlerine oranıdır. Genellikle yüzde olarak ifade edilir ve şirketin karlılığını gösteren bir finansal orandır.

 151. Oynaklık (Volatility): Bir finansal varlığın fiyatının zaman içindeki dalgalanma derecesi. Yüksek oynaklık, fiyatların hızlı ve büyük ölçüde değiştiği anlamına gelir.

 152. Özsermaye Yatırımı (Equity Investment): Bir yatırımcının bir şirketin hisse senetlerini satın alarak şirkete ortak olması işlemi.

 153. Serbest Nakit Akışı (Free Cash Flow - FCF): Bir şirketin operasyonlarından elde ettiği nakit akışı, yatırımlarını finanse etmek ve borçları geri ödemek için kullanabileceği nakit miktarını gösterir.

 154. Spekülasyon: Fiyat hareketlerini tahmin etmek ve kar elde etmek amacıyla yapılan kısa vadeli ticaret.

 155. Yatırım Danışmanı: Yatırımcılara yatırım stratejileri ve portföy yönetimi konularında tavsiyelerde bulunan profesyonel.

 156. Ticaret Hacmi (Trading Volume): Belirli bir zaman diliminde gerçekleşen toplam işlem sayısı.

 157. Tüketici Güven Endeksi (Consumer Confidence Index): Tüketicilerin ekonomik görünüme olan güvenini ölçen bir endeks.

 158. Hisse Senedi Bölünmesi (Stock Split): Bir şirketin mevcut hisse senetlerini daha küçük birimlere bölmek, genellikle likiditeyi artırmak veya hisse senedi fiyatını düşürmek amacıyla yapılır.

 159. Yatırım Getirisi (Return on Investment - ROI): Bir yatırımın karlılığını ölçmek için kullanılan oran, genellikle yatırımın başlangıç değeri ile son değeri arasındaki farkı yatırımın başlangıç değerine bölerek hesaplanır.

 160. Yatırım Portföyü (Investment Portfolio): Bir yatırımcının sahip olduğu hisse senetleri, tahviller, gayrimenkuller ve diğer finansal varlıkların toplamı.

 161. Risk Getirisi (Risk-Return Tradeoff): Yatırımcılar arasında riski artırmadan daha yüksek getiri elde etme veya riski azaltırken daha düşük getiri elde etme dengesi.

 162. Emisyon (Emission): Bir şirketin yeni hisse senetleri veya tahviller ihraç etmesi işlemi.

 163. Menkul Kıymetler Denetleme Kurulu (MKDK): Türkiye'de sermaye piyasalarını düzenleyen ve denetleyen kuruluş.

 164. Borsa Yatırım Fonları (BIST ETF): Borsa İstanbul'da işlem gören ve endeksleri takip eden yatırım fonları.

 165. Hisseyi İzleme (Watchlist): Bir yatırımcının takip etmek istediği hisse senetlerini veya finansal varlıkları listelemesi.

 166. Ters Repo (Reverse Repo): Bir yatırımcının bir finansal enstrümanı satarak ve daha sonra geri alarak kısa vadeli bir kredi sağladığı işlem.

 167. Temettü (Dividend): Bir şirketin kârının bir kısmının hisse senedi sahiplerine dağıtılması.

 168. Birleşme ve Devralma (M&A): Bir şirketin başka bir şirketi satın alması veya birleşmesi işlemi.

 169. Kar/Zarar Stop Emri (Trailing Stop Order): Bir yatırımcının kar elde etmek veya zararı sınırlamak amacıyla belirlediği bir kar seviyesine ulaşıldığında stop-loss emri seviyesini otomatik olarak yukarı çektiği bir emir türü.

 170. Borsa Yatırım Fonları (BIST ETF): Borsa İstanbul'da işlem gören ve endeksleri takip eden yatırım fonları.

 171. Takas ve Saklama Kuruluşu (Clearing and Settlement Institution): Hisse senetlerinin ve diğer finansal enstrümanların işlem ve saklama işlemlerini yöneten kuruluş.

 172. Günlük İşlem Limiti (Daily Price Limit): Bir hisse senedinin fiyatının tek bir işlem günü içinde ne kadar artabileceğini veya düşebileceğini sınırlayan kural.

 173. Sermaye Piyasası (Capital Market): Hisse senetleri ve tahviller gibi finansal enstrümanların alınıp satıldığı pazar.

 174. Hisseyi Bölmek (Stock Split): Bir şirketin mevcut hisse senetlerini daha küçük birimlere bölmek, genellikle likiditeyi artırmak veya hisse senedi fiyatını düşürmek amacıyla yapılır.

 175. Özsermaye (Equity): Bir şirketin sahiplerine ait olan varlıkların toplam değeri.

260 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page