top of page
Ara

En Sık Kullanılan 100 Borsa Terimi - Borsa Sözlüğü 2023

 1. Hisse senedi: Şirketlerin ortaklarına ait payları temsil eden bir menkul kıymettir.

 2. Borsa endeksi: Borsadaki hisse senetlerinin performansını ölçmek için kullanılan bir göstergedir.

 3. Alış: Hisse senedi veya diğer menkul kıymetlerin satın alınması işlemidir.

 4. Satış: Hisse senedi veya diğer menkul kıymetlerin satılması işlemidir.

 5. İşlem hacmi: Borsada gerçekleşen toplam hisse senedi veya diğer menkul kıymet işlem sayısıdır.

 6. Piyasa değeri: Bir şirketin piyasa değeri, şirketin hisse senetlerinin çıkışında piyasa fiyatına göre hesaplanır.

 7. Hisse senedi fiyatı: Belirli bir hisse senedinin borsada işlem gören fiyatıdır.

 8. Temettü: Hisse senedi sahiplerine, şirketin karından bir pay olarak ödenen bir tür kar payıdır.

 9. Yatırım fonu: Birden fazla yatırımcının parasını toplayarak, yatırım yapmak için kullanılan bir fon türüdür.

 10. Borsa emri: Bir hisse senedi veya diğer menkul kıymetleri almak veya satmak için verilen talimattır.

 11. Stop-loss emri: Belirli bir hisse senedinin değeri belirli bir seviyenin altına düştüğünde otomatik olarak satış emri veren bir emir türüdür.

 12. Marj: Yatırımcıların borsada işlem yapmak için borç aldıkları miktarı ifade eder.

 13. Marj çağrısı: Bir yatırımcının marjı belli bir seviyenin altına düştüğünde, borsa tarafından yatırımcıya ek fon sağlama talebidir.

 14. Piyasa siparişi: Yatırımcının hisse senedi veya diğer menkul kıymetleri anında almak veya satmak istediğini belirttiği emir türüdür.

 15. Limit emri: Belirli bir hisse senedi veya diğer menkul kıymetlerin belirli bir fiyattan alınması veya satılması için verilen emirdir.

 16. Dayanak varlık: Opsiyon sözleşmesinde belirtilen varlıktır.

 17. Opsiyon sözleşmesi: Belirli bir dayanak varlık üzerine yapılan ve belirli bir tarihte veya tarihe kadar belirli bir fiyattan alım veya satım hakkı veren bir sözleşmedir.

 18. Spot fiyat: Belirli bir ürünün anlık piyasa fiyatıdır.

 19. Vadeli işlem sözleşmesi: Belirli bir tarihte belirli bir fiyattan bir varlığın alınması veya satılması için yapılan bir sözleşmedir.

 20. Short pozisyon: Bir yatırımcının belirli bir varlığı satmak ve fiyatının düşmesini beklemek amacıyla açtığı bir pozisyondur.

 21. Long pozisyon: Bir yatırımcının belirli bir varlığı satın almak ve fiyatının yükselmesini beklemek amacıyla açtığı bir pozisyondur.

 22. Spread: Belirli bir varlıkta alım ve satım fiyatı arasındaki farktır.

 23. Volatilite: Bir varlığın fiyatında meydana gelen dalgalanmaların ölçüsüdür.

 24. Arbitraj: Farklı piyasalarda aynı varlıkta farklı fiyatların olduğu durumlarda, düşük fiyattan satın alıp yüksek fiyattan satmak suretiyle kâr elde etme işlemidir.

 25. P/E oranı: Hisse senedi fiyatının şirketin karına bölünmesiyle hesaplanan bir orandır.

 26. Teminat: Yatırımcıların açtığı pozisyonları açık tutabilmeleri için borsa tarafından talep edilen belirli bir miktar para veya varlıktır.

 27. Likidite: Belirli bir varlığın piyasada kolayca alınıp satılabilirliğini ifade eder.

 28. Swap: Farklı para birimleri veya faiz oranları arasındaki farktan yararlanarak para kazanma işlemidir.

 29. İleri tarihli işlem: İki taraf arasında belirli bir varlığın gelecekte belirli bir tarihte belirli bir fiyattan alım veya satım işlemi yapılmasını öngören bir sözleşmedir.

 30. Ticaret seansı: Borsada işlem gören varlıkların belirli saatler arasında alım ve satım işlemi yapılabilen zaman dilimidir.

 31. Stop-loss emri: Yatırımcıların zararını minimize etmek amacıyla belirli bir fiyat seviyesine geldiğinde otomatik olarak pozisyonlarını kapatmasını sağlayan emirdir.

 32. Hacim: Belirli bir varlığın belirli bir süre içinde işlem gören toplam miktarıdır.

 33. Emir defteri: Borsada belirli bir varlığın alım-satım emirlerinin toplandığı ve işlemlerin gerçekleştiği kayıt defteridir.

 34. Lot: Bir yatırım aracının standart bir miktarıdır. Örneğin, hisse senetleri genellikle 100 adetlik lotlar halinde işlem görür.

 35. Marj: Yatırımcıların pozisyon açmak için borsa tarafından talep edilen teminatın belirli bir yüzdesidir.

 36. Limit emri: Belirli bir fiyattan alım veya satım yapmak için verilen emirdir. Fiyat belirlenen seviyeye geldiğinde emir otomatik olarak gerçekleştirilir.

 37. Spot piyasası: İşlem gören varlıkların anlık fiyatlarının belirlendiği piyasalardır.

 38. Vadeli işlem piyasası: Belirli bir tarihte belirli bir fiyattan bir varlığın alım veya satımının yapılabileceği piyasalardır.

 39. Piyasa yapıcısı: Borsada belirli bir varlığın likiditesini sağlayan ve fiyatını belirleyen kurumdur.

 40. Teknik analiz: Belirli bir varlığın fiyat hareketlerini inceleyerek gelecekteki fiyat trendlerini tahmin etmek için kullanılan bir analiz yöntemidir.

 41. Temettü: Bir şirketin karından pay sahiplerine dağıtılan kâr payıdır.

 42. RSI (Relative Strength Index): Belirli bir varlığın aşırı alım veya aşırı satım seviyelerini gösteren bir göstergedir.

 43. Bollinger Bantları: Belirli bir varlığın fiyat hareketlerini inceleyerek fiyat dalgalanmalarının yüksek veya düşük olduğunu gösteren bir göstergedir.

 44. Candlestick grafiği: Belirli bir varlığın fiyat hareketlerini göstermek için kullanılan bir grafik türüdür.

 45. Swap oranı: Farklı para birimleri veya faiz oranları arasındaki farktan kaynaklanan maliyet veya kazançtır.

 46. İşlem ücretleri: Borsa işlemleri için ödenen komisyon veya ücretlerdir.

 47. Sipariş: Yatırımcıların belirli bir fiyattan alım veya satım yapmak için verdiği talimattır.

 48. Türev araçlar: Belirli bir varlığın fiyatıyla ilişkilendirilerek oluşturulan finansal araçlardır. Örnekler arasında opsiyonlar, vadeli işlemler ve swaplar bulunur.

 49. Gün içi ticaret: Aynı gün içinde açılan ve kapatılan pozisyonlardır.

 50. Likidite: Bir varlığın kolaylıkla nakde dönüştürülebilme yeteneğidir.

 51. Piyasa fiyatı: Belirli bir varlığın piyasa koşullarına göre işlem gören fiyatıdır.

 52. Piyasa hacmi: Belirli bir varlık için işlem hacimlerinin toplamıdır.

 53. Piyasa emri: Yatırımcıların belirli bir fiyattan anında alım veya satım yapmak için verdiği emirdir.

 54. Bekleyen emir: Yatırımcıların belirli bir fiyata ulaşması durumunda otomatik olarak alım veya satım yapmak için verdiği emirdir.

 55. Tarihsel veriler: Belirli bir varlığın önceki fiyat hareketlerini içeren verilerdir.

 56. Seans: Belirli bir borsa işlem günü boyunca gerçekleşen işlem süresidir.

 57. Arbitraj: Farklı piyasalardaki fiyat farklılıklarından kaynaklanan kâr sağlama işlemidir.

 58. Spread: Alış fiyatı ve satış fiyatı arasındaki farktır.

 59. Teminat: Borsada işlem yapmak için yatırımcının borsa tarafından talep edilen para veya varlık tutarının bir kısmıdır.

 60. Öz kaynak: Bir şirketin sahip olduğu toplam varlıklarından borçları çıkarıldıktan sonra kalan miktar.

 61. IPO (Halka arz): Bir şirketin ilk kez halka açılmasıdır.

 62. Spekülasyon: Fiyat değişimlerinden kâr sağlamak amacıyla belirli bir varlık üzerinde alım satım işlemi yapmaktır.

 63. Stop-limit emri: Belirli bir fiyat seviyesine ulaşıldığında belirlenmiş bir fiyattan alım veya satım yapmak için verilen emirdir.

 64. Kısa pozisyon: Bir yatırımcının belirli bir varlıkta satış pozisyonu açmasıdır.

 65. Uzun pozisyon: Bir yatırımcının belirli bir varlıkta alım pozisyonu açmasıdır.

 66. FED: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'dır ve para politikalarının belirlenmesinde önemli bir role sahiptir.

 67. Açığa satış: Bir yatırımcının varlık sahibi olmadığı bir varlıkta satış işlemi yapmasıdır.

 68. Takas: Borsada gerçekleşen işlemlerde, yatırımcıların aldığı veya sattığı varlıkların karşılıklı olarak takas edilmesidir.

 69. Kâr al emri: Yatırımcının belirli bir kâr seviyesine ulaşıldığında belirlenmiş bir fiyattan satış yapmak için verilen emirdir.

 70. Zarar kes emri: Yatırımcının belirli bir zarar seviyesine ulaşıldığında belirlenmiş bir fiyattan satış yapmak için verilen emirdir.

 71. İz süren zarar durdurucu emir: Yatırımcının belirli bir fiyat seviyesine ulaşıldığında otomatik olarak zararı sınırlandırmak için verdiği emirdir.

 72. Alım opsiyonu: Bir yatırımcının belirli bir varlığı belirli bir fiyattan satın alma hakkı veren opsiyonudur.

 73. Satım opsiyonu: Bir yatırımcının belirli bir varlığı belirli bir fiyattan satma hakkı veren opsiyonudur.

 74. Delta: Bir opsiyonun fiyatının, dayanak varlık fiyatındaki değişimlere göre nasıl değişeceğini ölçen bir parametredir.

 75. Gamma: Bir opsiyonun delta değerindeki değişimleri ölçen bir parametredir.

 76. Theta: Bir opsiyonun zamanla nasıl değişeceğini ölçen bir parametredir.

 77. Vega: Bir opsiyonun fiyatındaki değişimleri, dayanak varlık fiyatındaki volatiliteye göre ölçen bir parametredir.

 78. RSI (Relatif Güç Endeksi): Bir varlığın aşırı alım veya aşırı satım bölgesine girip girmediğini ölçen bir göstergedir.

 79. MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması): Bir varlığın kısa vadeli ve uzun vadeli hareketli ortalamalarının kesişimlerinden oluşan bir göstergedir.

 80. Stop loss: Yatırımcının belirli bir fiyat seviyesine ulaşıldığında otomatik olarak zararı sınırlandırmak için verdiği emirdir.

 81. Limit emri: Yatırımcının belirli bir fiyattan alım veya satım yapmak için verdiği emirdir.

 82. Hisse senedi endeksi: Belirli bir borsanın, birkaç hisse senedinin performansını ölçmek için kullandığı bir endekstir.

 83. FTSE (Financial Times Hisse Senetleri Endeksi): Londra Borsası'ndaki en büyük şirketlerin performansını ölçen bir endekstir.

 84. Dow Jones Endeksi: New York Borsası'ndaki önde gelen şirketlerin performansını ölçen bir endekstir.

 85. NASDAQ Endeksi: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki teknoloji şirketlerinin performansını ölçen bir endekstir.

 86. S&P 500 Endeksi: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki önde gelen 500 şirketin performansını ölçen bir endekstir.

 87. Bollinger Bantları: Bir varlığın fiyatının ortalamasından sapmalarını ölçen bir göstergedir.

 88. Volatilite: Bir varlığın fiyatındaki dalgalanmanın ölçüsüdür.

 89. Likidite: Bir varlığın ne kadar kolay alınıp satılabileceğini gösteren bir ölçüdür.

 90. Spread: Bir varlığın alış ve satış fiyatı arasındaki farktır.

 91. Temettü: Bir şirketin karının bir kısmının, hisse sahiplerine dağıtıldığı bir ödemedir.

 92. Temettü verimi: Bir hisse senedinin temettü ödemesinin, hisse senedinin fiyatına oranıdır.

 93. Kar payı: Bir şirketin karının bir kısmının, hisse sahiplerine dağıtıldığı bir ödemedir.

 94. Fiyat/kazanç oranı (P/E oranı): Bir şirketin hisse senedi fiyatının, hisse başına düşen karıyla bölünmesiyle elde edilen bir orandır.

 95. Hisse senedi bölünmesi: Bir şirketin mevcut hisse sayısının artırılması veya azaltılmasıdır.

 96. Temerrüt: Bir yatırımcının sözleşme şartlarına uymaması durumunda ortaya çıkan durumdur.

 97. Margin call: Bir yatırımcının, marj hesabının altında kaldığında marj çağrısı yapılır ve hesabına daha fazla para yatırması istenir.

 98. Arbitraj: Fiyat farklılıklarından faydalanarak, aynı varlığı farklı piyasalarda eş zamanlı olarak alıp satma işlemidir.

 99. Kripto para birimi: Merkezi olmayan bir dijital para birimidir.,

 100. .Blockhain: Kripto para birimleri gibi dijital varlıkların kaydedilmesi ve doğrulanmasında kullanılan bir teknolojidir. Veriler bloklar halinde kaydedilir ve bu bloklar birbirine zincirleme olarak bağlanır.75 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page