top of page
Ara

Teknik Analiz Nedir? | Örneklerle Basit Anlatım

Teknik Analiz Nedir?


Teknik analiz, finansal piyasalarda yatırım yapmak için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde, geçmiş fiyat ve hacim verileri incelenerek gelecekteki fiyat hareketleri tahmin edilmeye çalışılır.


Teknik analizin temelinde, fiyatların belirli bir trend takip ettiği ve bu trendin devam edeceği varsayımı yer alır. Bu nedenle, teknik analizde fiyat hareketleri incelenirken trendler, destek ve direnç seviyeleri, grafik desenleri ve göstergeler gibi araçlar kullanılır.


Şekil 1: Örnek Teknik Analiz Çalışması


Teknik analiz, finansal piyasalardaki fiyat hareketlerinin analiz edilmesine dayanan bir yöntemdir. Bu analiz yöntemi, bazı varsayımlara dayanmaktadır. Bu varsayımlar, teknik analizin temelini oluşturur ve piyasaların nasıl işlediği hakkında fikir verir. Aşağıda, teknik analizin varsayımlarından bazıları açıklanmıştır:

  1. Piyasalar her şeyi yansıtır: Teknik analiz, piyasalardaki fiyat hareketlerinin her şeyi yansıttığını varsayar. Bu, piyasalardaki tüm bilgilerin fiyatlara yansıdığı ve piyasadaki fiyat hareketlerinin tüm arz ve talep faktörlerini yansıttığı anlamına gelir. Dolayısıyla, teknik analizde, piyasa verileri ve fiyat hareketleri analiz edilerek gelecekteki fiyat hareketleri hakkında tahminler yapılır.

  2. Piyasalar trendleri takip eder: Teknik analizde, piyasaların trendleri takip ettiği varsayılır. Trend, fiyat hareketlerinin belli bir yönde hareket ettiği ve bu hareketin belli bir süre boyunca devam ettiği bir dönemi ifade eder. Teknik analizde, trendlerin yönü ve süresi analiz edilerek gelecekteki fiyat hareketleri hakkında tahminler yapılır.

  3. Geçmiş fiyat hareketleri gelecekteki fiyat hareketlerinin göstergesidir: Teknik analiz, geçmiş fiyat hareketlerinin gelecekteki fiyat hareketlerini gösterdiğini varsayar. Bu varsayıma göre, piyasalardaki fiyat hareketleri tarihsel olarak tekrarlanabilir ve geçmiş fiyat hareketleri, gelecekteki fiyat hareketlerinin yönü ve büyüklüğü hakkında fikir verir.

  4. Piyasaların trendleri bir süre daha devam eder: Teknik analiz, piyasaların trendlerinin bir süre daha devam edeceğini varsayar. Bu, fiyatların belli bir yönde hareket ettiği sürece bu trendin devam edeceği anlamına gelir. Bu varsayım, teknik analizde trend takibi ve trend değişimlerinin belirlenmesi için kullanılır.

Bu varsayımlar, teknik analizin temelini oluşturur ve piyasalardaki fiyat hareketlerinin analiz edilmesine yardımcı olur. Ancak, her zaman doğru sonuçlar vermezler ve yatırımcılar, teknik analizle elde ettikleri sonuçları diğer analiz yöntemleriyle de desteklemelidirler.


Teknik Analiz Nasıl Yapılır?


Teknik analiz yapmak için öncelikle finansal piyasalarda işlem gören varlıkların fiyat grafikleri incelenir. Fiyat grafikleri, bir varlığın belirli bir süre içindeki fiyat hareketlerini gösteren görsel bir araçtır.


Grafiklerde, fiyat hareketlerinin yanı sıra, trend çizgileri, destek ve direnç seviyeleri, grafik desenleri ve teknik göstergeler gibi birçok farklı araç kullanılabilir.


Aşağıda, teknik analiz yapmak için kullanılan bazı araçların açıklamaları ve örnekleri yer almaktadır:


Trend Çizgileri: Trend çizgileri, fiyat grafiklerinde belirli bir trendin varlığını göstermek için kullanılır. Bir yükseliş trendi için, trend çizgisi fiyatların arttığı bir çizgi olarak çizilir. Düşüş trendi için ise, trend çizgisi fiyatların düştüğü bir çizgi olarak çizilir.


Şekil 2: Örnek Bir Trend Çizgisi


Destek ve Direnç Seviyeleri: Destek ve direnç seviyeleri, fiyatların belirli bir seviyede yön değiştirdiği yerlerdir. Destek seviyeleri, fiyatların düşmesini önleyen bir seviye olarak tanımlanabilir. Direnç seviyeleri ise, fiyatların yükselmesini önleyen bir seviye olarak tanımlanabilir.


Şekil 3: Örnek Destek ve Direnç


Grafik Desenleri: Grafik desenleri, fiyat grafiklerinde belirli bir desenin varlığını göstermek için kullanılır. Bu desenler, belirli bir trendin sona erdiğini veya devam edeceğini gösteren önemli sinyaller verebilir. Bazı yaygın grafik desenleri şunlardır:

  • Baş ve Omuzlar: Baş ve omuzlar deseni, bir trendin sona erdiğini gösterir. Bu desen, üç tepeden oluşur. İlk ve üçüncü tepe aynı seviyede veya hafifçe yüksek bir seviyededir. İkinci tepe ise daha yüksektir. Baş ve omuzlar deseni tamamlandığında, fiyatların düşmesi beklenir.


  • İkili Dip ve İkili Tepe: İkili dip ve ikili tepe desenleri, fiyatların belirli bir seviyede iki kez tepe veya dip yapmasını gösterir. İkili dip deseni tamamlandığında, fiyatların yükselmesi beklenir. İkili tepe deseni tamamlandığında ise, fiyatların düşmesi beklenir.


Şekil 4: Örnek Grafik Desenleri


Teknik Göstergeler: Teknik göstergeler, fiyat hareketlerini analiz etmek için kullanılan matematiksel formüllerdir. Bu göstergeler, fiyat hareketlerinin belirli bir trendi veya momentumu göstermesi açısından önemlidir. Teknik göstergeler ile ilgili detaylı bir makale bulunmaktadır.

73 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page